Krte i prste triba poštivati

Pjesme Martina Meršića Miloradića me sprohadjaju od ditinstva. Neke sam znao recitirati napamet, od jutarnje i večernje molitve prik stare Šiše do ptice sirotice, ka u snigu nima pik pik pik. Malo pretirana poruka "Krta" mi pravoda nije dala mira, tako da sam pjesmu morao malo persiflirati.

©_Christian_Steiner

Prst

Zač nam prst zrova nos? 
Je to kvar ili dar? 
Mali kvar, velik dar!

Zgusnut šmrkalj va nosići 
šupa škuljke va nosići. 
Sve manje škuljke postaju, 
zračni puti izostaju. 
To je kvar, velik kvar!

Velik baukr va nosnici 
friško raste va nosnici. 
Črljenu se uši, lice, 
puknut kanu glava, žile. 
To je kvar, velik kvar!

Dojde prst, zrova nos. 
Prez sramote i prez špota 
zgrabi baukra, ga razmota. 
To je dar, veći dar nek je kvar!

Prsta s nosa ne gonite! 
Kade bludi ga uzmite, 
va žep najzad ga taknite! 
Udrit nigdar ga ne smite!

litvica

Frici naš 
Ki si Štikaproni 
Pusti kraljevstvo tvoje 
Budi bolje doma 
Ar se vidimo va pakli 
A ne na nebi 
Izjavu svakidanju drž si danas 
I otpusti nam jezik naš 
Kako i mi otpušćamo bedavosti tvoje 
I ne zapeljaj nas u asimilaciju 
Nego oslobodi nas od zla 
Amen

Mini-drama

Lica 
Petar, činovnik na Zemaljskoj vladi, odilenje za izobrazbu odrašćenih 
Marica, njegova žena, 38 ljet stara i prvi put odana 
Paval, Petrov tovaruš, isto činovnik u Željeznom, tajnik seoskoga društva za polipšanje sela

Prvi čin 
autobusna štacija pred Petrovim stanom, Petar i Paval izajdu iz autobusa, Petar odmah stupi u svoj stan

Petar: Do zutra, Pave! 
Paval : Do zutra, Pero!

Drugi čin, prvi prizor 
Kuhinja u Petrovom stanu, Marica stoji pred šporetom i miša nešto u presuri, Petar stupi nutar

Petar: Dobar večer, Marica! 
Marica: Zdravo, muže!

Drugi čin, drugi prizor 
Kuhinja u istom stanu, Petar sidi za stolom, praznu flošu piva pred sobom, Marica postavi pladanj s vičerom predanjega

Petar: Ča vo kani bit? 
Marica: Gulaš s nukicami. 
Petar: Na čistu srijedu?

Treti čin, prvi prizor 
Dnevna soba u istom stanu. Petar leži na divanu, pod glavom vankušić

Chris: Poštovani gledatelji, nažalost mora ispasti za sada predvidjeni nastavak amerikanske serije Dallas. J. R. si je čer čisto nenadijano slomio nogu, a do sada se nigdor nije našao ki bi preuzeo njegovu ulogu. Na mjesto toga ćemo zbog velikoga uspjeha ponoviti "Aktenzeichen XY ungelöst" od prošloga tajedna.  Prosimo za razumivanje.

Treti čin, drugi prizor 
Ista lokacija kot u prvom prizoru

Eduard : Dragi gledatelji i pomagači. U slijedećem slučaju ide opet jednoč za umorstvo. Našoj jako sposobnoj policiji se je ugodalo da dâ namoljati fantom-kip umornika. Polag naših istraživanj se zločinitelj zove Eduard, vulgo „Debeli Edi“, i on djela za nimšku televiziju. Ako znate nešto o toj osobi nas odmah nazovite, naš telefonski broj glasi 0222-6514014. Hasnovite informacije ćedu se nagraditi s tisuć markov.

Ne ostavljajući Zimmermanna iz očiju se Petar približi telefonu i polako zdigne slušalicu.