Kad je nora muzika iz juga zauzela naš eter

Novi fosili, Magazin i Srebrna krila su bili bendi, čija muzika je dugo dominirala gradišćanskohrvatsku scenu. Početkom osamdesetih ljet se je ali i kod nas mladja publika počela zanimati za neprilagodjenija strujanja tada još "jugoslavske" glazbene produkcije. To se je zrcalilo i u muzičkom izboru nove radijske emisije za mladinu "Nema problema", ka je krenula u aprilu 1987. ljeta. Iz hit-liste prvoga desetljeća sam zibrao neke pjesme, od kih su se na našu sriću sačuvali jedinstveni videoclipi.