Iz Pariza prik Pise ča do Šoprona

Početkom devedesetih ljet pitao me je Feri Fellinger, jeli bi znao za Paxe napisati ku tu jačku. Predložio sam tri tekste, od kih su dva uglazbeni: Kunci i Shopping City Sopron. Treta pjesma "Ti pa ja pa ja pa Ti" je bila posebno mišljena za dvi tada nove jačkarice Paxov, sestre Karin i Kristinu Gregorić. Na audio-snimka moreš čuti Paxe s "Kunci", a Turbokrowodi sviraju "Shopping City Sopron".

Spaghetti

Kunci

Vidio sam ja hlače prave svilne gaće
nisu bile drage niti rasprodane
samo moje plodo bilo je pre tusto
fantio se je moj neizmjerni gusto.

Refrain
Ja volim kunce dužičke kratke
ja volim kunce debele tanke
ja volim kunce črljene žute 
i zelene
kunce zis sirom kunce zis makom
kunce zis šunkom volim ja.

Bio sam u Parizu pogledat Mona Lizu
kako se nasmija svim ki dojdu blizu
nisam dospio tamo pred rumeno lice
ostao sam ja visit kod kuhara žlice.

Poiskao sam u Pizi najbolje tratorije
nosili su mi pladnje pune past`asciutte
splaznio sam ja gori na turam prokleti
zrigali se doli špecijaliteti.

Kupio sam si moped plavi mali moped
zvažat se po cesti zvao se je Puch-Maxi
zapudili smo se va brig nagli mi
dušu je izdahnuo maxi moj slatki.

SCS - Shopping city Sopron

Kad sam bio mali ja ljubio sam Madjare
drage naše susjede ravnice gospodare
učio sam se usput ta smišni njev jezik
to mi hasni dandanas kad se vozim prik.

Refrain
Putor je vaj túró je sir
mliko je tej a kruh je kenyér
krumpli su krumpli pivo je sör
muka je liszt a vino je bor.

Svaku srijedu šetujem ja u Šopron grad
to je mjesto najlipše tamo idem rad
kad pregazim granicu Piroške orsagu
veseli se srdašce kot na raja pragu.

Črno pak kod bećara minjam ki ta groš
v tudjoj zemlji prez pinez ne more bit ni froš
pod pazuh si zakvaćim još pet šest sedam torbic
v bolti j´ svega dobroga od cukora do grabljic.

Poznam ja napamet ugarski ABC
strefim onde svaki put moje poznance
ugarske riči nije čut to ali ništ ne znači
važno je da nisu još im sfalili kolači.

Mliko j`lakucjenije pak i čuda slasnije
to valja i za njev kruh kot i za sve ulje
putor muku grijez pa sol ćemo si naklast mi
zvana toga csemege žgano i salami.

Po frizeru idem još friπko ča obedvat
da dospenem zubaru laloke dat sklepat
otpodne se otpravim pak izmučen va te Bike
v teploj vodi smakati gaće i bubrige.

Ugarska ekspedicija završi pak pod večer
kod Shella ili Esso-a potrošim zadnji filir
carinaru sunem još flošu Krimskog sekta
to j´dobra investicija za pet minut sam doma.

Ovo sve sad činim ja dvajset ljet najmanje
u zadnjem času pravoda minjalo se je stanje
sve više rastu cijene i ne nek kožnih çižam
kamo je nek zašao ta dobri komunizam?

Ugrom i Ugricam svim frgunam ja McDonaldsa
i Juhnke-a i Gottschalka prik ASTRA-satelita
jedino zač me bludi ta madjarski kap´talizam
je da j´njev Porsche friži sad nek moj stari čezn.

Ti pa ja pa ja pa ti

Ljubila sam Britvu
Ča, i ti? Ča, i ti?
Tanku kotno dretvu
Ča, i ti? Ča, i ti?
Petar se je zvao oči su mu bile plave
ohol bio je kotno ptica pave.

Refrain
Ti pa ja pa ja pa ti
nećemo se svadjati
zavolj muža
sestra ti i sestra ja
ja pa ti pa ti pa ja.

Ljubila sam Mrkvara
Ča, i ti? Ča, i ti?
Čvrstog muža, zgriženog vrtljara
Ča, i ti? Ča, i ti?
Hranio se j` pre zdravo šufao nek zelenje
meni j` čuda draže piple i pečenje.

Ljubila sam Tukavca
Ča, i ti? Ča, i ti?
Neumornog` skakavca
Ča, i ti? Ča, i ti?
Skakao je od žene ženi, tomu j` ali kraj
sada već nek šanta stari tolovaj.

Ljubila sam Hajdenjaka
Ča, i ti? Ča, i ti?
Na sinokoši uz baka
Ča, i ti? Ča, i ti?
Podbol nas je ta divlji baran
blinuli smo niti hipac pre zaran.

Ljubila sam Varošćana
Ča, i ti? Ča, i ti?
Išli smo na tanac, sidit u kavani
Ča, i ti? Ča, i ti?
Jur po neki danki sfalio mu kredit
sada tancam s drugim takov je ov svit.

Ljubila sam koč Lesara
Ča, i ti? Ča, i ti?
Drivodelca, šikanog tesara
Ča, i ti? Ča, i ti?
Kad je došao selo k meni, potrle se škale
drugo jutro našli su samo već sandale.

I Tumara sam koč ljubila
Ča, i ti? Ča, i ti?
Na brodu je to bilo usred plavog Nila
Ča, i ti? Ča, i ti?
Tisk uz nas pluli su zubati krokodili
mene nisu htili, Tumara pojili.

Ljubila sam Zelenjaka
Ča, i ti? Ča, i ti?
Plahog muža, horoskopskog raka
Ča, i ti? Ča, i ti?
Korak najpr, dva korake najzad
s tom metodom nij me dospio kušnut.

Ljubila sam jur Blatnjaka
Ča, i ti? Ča, i ti?
Vragolana, zvitoga junaka
Ča, i ti? Ča, i ti?
Obećavao je vjernost svakoj ženi
tako dugo dok nij` došao k meni.

Ljubila sam i Loznjaka
Ča, i ti? Ča, i ti?
Bradastog pustinca, pravog filozofa
Ča, i ti? Ča, i ti?
Glede eremitstva bio je konzekventan
zato sam se dala od drugoga natentat.