Zemlja gruva osvojila Euroviziju

Početkom 2022. ljeta publicirala je beogradska pjevačica Ana Djurić Konstrakta tri pjesme, ke sačinjavaju muzički triptih. S jednom tih jačak nastupila je ona početkom marca pri srpskom izboru za Eurosong - i je nenadijano dobila. Pri finalu u maju u Torinu osvojila je ne samo peto mjesto, nego i srca publike. Ja sam zibrao jedan originalni spot (Nobl) i dva za Euroviziju producirane videoclipe s engleskimi podnaslovi (In corpore sano & Mekano). Originalni video-triptih režiserke Maje Uzelac se more najti na youtubeu. Ana Djurić je 2019. pokrenula samostalnu karijeru, ona ali i nadalje ostaje pjevačica beogradskoga indie sastava Zemlja gruva.

Interviewi i portreti Ane Djurić Konstrakta su poredjeni kronološki - prvi su ada snimljeni po kvalifikaciji u marcu u Beogradu ali pred finalom u maju u Torinu.

U slijedećem još dvi starije kompozicije iz pera Ane Djurić Konstrakte: solo s naslovom "Neam šamana" i "Django - Šta stvarno želiš" zajedno sa Zemljom gruva.