Un libro molto amabile e sapiente

Gdo sam ja? Kot znamo, pitanje identiteta ponekad more biti kompliciran posao. Talijanska autorica Francesca d´Alfonso si je na to pravoda izmislila jako jednostavan i spametan odgovor. U svojoj novoj dičjoj knjigi "Chi sono io" ona konstatira: mi smo suma svih ćuti, ke smo tokom našega žitka doživili i prebolili. U slijedećem predstavljam nekoliko stranic knjige.

chi sono io