Početak gradišćanskohrvatskoga žurnalizma

1. januara 1910. ljeta je za Hrvate u zapadnoj Ugarskoj počela nova era: pod naslovom „Naše novine“ je u Juri izašao prvi broj tajednika na gradišćansko-hrvatskom jeziku. Dokle se je ime u prvi pedeseti ljeti postojanja većkrat minjalo, tajednik od 1960. ljeta početo ishadja pod naslovom „Hrvatske novine“.

Hrvatske novine

Prilikom 100. rodjendana izašao je poseban broj Hrvatskih novin, u kom je opisan razvitak ovoga za Gradišćanske Hrvate izuzetno važnoga  tajednika. Članak 100 ljet Hrvatske novine je napisan za osebujni prilog časopisa, koga izdava Hrvatsko štamparsko društvo sa sidišćem u Željeznu.

HN