Na jugu je svit još va uredbi

Moje tradicionalno jesensko putovanje u južno Gradišće me je ljetos opet jednoč peljalo u Novi Grad i okolicu. Prem da u svoji mladi ljeti nikada nisam dospio znatno južnije od Bandola, me ovde čuda ča spominja na moje ditinstvo: polagak život, simpatični ljudi i nostalgične old-school knjižice i reklame.

Novi Grad bicikl