Music for lockdowns: edition 22

Idemo u treto ljeto pandemije i nigdor nezna kad će ovomu svemu bit konac. Muzičar:ke na cijelom svitu reagiraju tim da se svojimi nastupi sve već selu u manje, intimnije prostorije. Ambijenti nekih koncertov sliču dnevnim sobam, ča pravoda godi snimkam, ar omogućuje  usku interakciju s publikom. Ov put nisam zibrao samo videospote pojedinih pjesam, nego i neke kraće nastupe s trimi ili četirimi jačkami.