Music for lockdowns: edition 20

Lockdown, PCR-test, homeoffice: u ovom ljetu preobrnula se je naša svakidašnjica kot si to nebi bili mislili. Zbog pandemije smo minimirali društvene kontakte, naš žitak se odvija u domaćem krugu. Da nam doma ne bude dosadno, zato se skrbu brojn:e muzičar:ke, ke su snimile prvorazredni materijal. Nekoliko tih pjesam sam u slijedećem sakupio po vlašćem ukusu. Uživaj!