Mladi radio sa stinjačkom notom

Koncem 2013. ljeta je Martin Žifković u ORFu moderirao svoju zadnju emisiju za mladinu. Deset ljet ranije je kot 16-ljetni bio preuzeo moderaciju tajednoga radio-magazina, ki je tada prekršćen od "Nema problema" u "Živo srebro". Već od 500 puti je on svojoj publiki servirao aktualnu muziku i trač iz gradišćanske, hrvatske i internacionalne glazbene scene. Po njegovom zadnjem nastupu sam prosio Martina za interview i ga pitao, zač napušća Hrvatsku redakciju i ča mu je posao značio.