Kaštel u Šuševu okvir za jubilej

19. aprila 2009. ljeta svečevala je Hrvatska redakcija 20. obljetnicu televizijskoga tajednika Dobar dan Hrvati. Moderatorke Viktorija Palatin i Marijana Palatin javile su se iz kaštela u Šuševu, koga je vlasnik Rudi Golubić bio temeljito sanirao i modernizirao. Jedno od tešišćev jubilarne emisije je bila muzika: tako je prvi put emitiran novi videoclip Elektrikerov "Višnja", koga je režirala Tatjana Berlakovich.