Kade kul frajeri isfuraju žblj čmaramice

Pred par ljeti pokrenula je zagrebačka prevoditeljica Petra Matić internetski rječnik "Žargonaut". Uz pomoć šakice šala-buster:ic ona bilježi novokovane, ponekad jako šalne riči ke cirkuliraju pred svim u krugi mladih ljudi. Pri tom procesu jezična čistoća naravno ne igra nijednu ulogu - nasuprot. Na ovom mjestu sam sakupio neke izraze, ki moru posebno u nimškogovorećoj sredini izazvati ki ta nenadijan aha-erlebnis.

Žargonaut

Žargonaut

Žargonaut

Žargonaut

Žargonaut

Žargonaut

Žargonaut

Žargonaut

Žargonaut