Kad su manageri otkrili Hrvat:ice

U oktobru 1983. ljeta održan je na Ekonomskom i poslovnom sveučilišću WU u Beču Symposion Croaticon II. Tom prilikom izašao je poseban broj časopisa "rost", koga je izdavalo visokoškolarstvo univerziteta. 16 stranic debeli magazin je imao cilj informirati študentice i študente WU-a o Gradišćanski Hrvati, ki su jur i ončas u nimškogovoreći mediji bili kumaj zastupani. Evo naslovna i završna stranica časopisa kot i članak autora ro-bo, ki je prvobitno bio otiskan u Novom glasu.

rost

rost

rost