Kad se je Brujem skazala Vila

Bivša krčma Cecelić u Velikom Borištofu je bila perfektni okvir za snimanje clipa Brujeve "Vile". Uz petere člane benda Marija Šatović glumi efemeričnu vilu, a Ferenc Buzanić nastupa u ulogi krčmara. Videoclip na temelju Brujevoga hita je produciran 1995. ljeta po klasičnoj Triple One-metodi: jedna kamera, jedan dan snimanje, jedan dan montaža. Filmao je Thomas Sieber, montirao Georg Kurzbauer.