Ruski voz

Sibirska mećava
med Omskom i Tomskom
pokriva sve polje
med Omskom i Tomskom.
Putnički vlak
se gane u mrak
i stane na mostu pontonskom.

Natalija Voronska
med Omskom i Tomskom
se šeće po vlaku
med Omskom i Tomskom,
kad Donald Duck
skine svoj frak
i reče sa gestom baronskom:

Hodi s manom
princeza vagonska!
Ja živim sam
u gradu londonskom
u stanu betonskom
s fasadom bonbonskom
s terasom balkonskom
sa žicom tel`fonskom
s matracom futonskom
s presurom teflonskom
i šunkom hormonskom.

Natalija Voronska
med Omskom i Tomskom
se brzo odluči
med Omskom i Tomskom.
Zmiri si tlak
privolji u brak
i projde sa racom salonskom.

Tik, Trik i Trak
želju još good luck
i skrsnu u vlaku fantomskom.