pjesma prez miša

orlu je huknuo
mački se sfaknuo
i lečka je prazna
a laptop ga nima