ovako je lako


rado sam sam
ar znam ti si tu

drag mi je stan
ar znam ti si tu

dibok je san
ar znam ti si tu

djeluje plan
ar znam ti si tu

ništ nij zaman
ar znam ti si tu