hači haček oha


čuči haček koč na kočki
kad - hači - se kihne mački
dokle se razdramu kucki
hačeka već nij na kocki