sautonc


pitam svinju
bučom
želudom
i zeljem.
na koncu
ju zakoljem
adutom

 

2007