klepi


štrok se šeće
i klepeće
žere žabu
ka krekeće
drobnu ribu
ka trepeće
zmožnu kaču
ka šebeće
slasnu ovcu
ka blekeće
još i konja
ki rizgeće
svinju, poku
i teleće
samo leće
neće

 

2006