Početak i konac Yugo-rocka u Staroj školi

U augustu 1989. ljeta me je Kulturna zadruga KUGA pozvala, da u Staroj školi u Velikom Borištofu predstavim nove hite iz stare domovine. Dvi sezone po štartu radijske emisije "Nema problema" sam rado iskoristio priliku da izvidim kako mlada publika reagira na pojedine bende. Bila je to prva i zadnja priredba ove vrsti: tri misece po tom srušen je Berlinski zid, dvi ljeti kašnje Jugoslavija već nije egzistirala.

yugo rock u kugi

Bajaga