Otišao je Michael Jackson, ali ...

2009. ljeta je na YouTube postavljen neobično visok broj video-clipov, uključujući mnoge znatno starije spote. Glavni uzrok je sigurno ta, da su se u tom ljetu najveće diskografske firme i Youtube ujedinali na uvjete licenciranja muzike. Do onda je većina muzičkih videov na platformi bila ilegalna i u neki dijeli svita blokirana. Evo neki clipi čuvenoga godišća, ki su nastali u Gradišću i drugi muzički hotspoti svita.