domovina

kade sunce gori gre.
kade curi tiha godina.
kade muži djelaju,
i žene kupuju
bujdle i panke,
šujgle i šoljne,
bočkore i bokonče,
cipele i postole,
škornje i čepeliše.
onde sam doma.