Lockdown, PCR-test, homeoffice: u projdući miseci preobrnula se je naša svakidašnjica kot si to nikada nebi bili mislili. Zbog pandemije smo minimirali društvene kontakte, naš žitak se zvećega odvija u domaćem krugu. Da nam doma ne bude pre dosadno, zato se skrbu brojne muzičar:ke, ke su snimil:e genijalne jačke. Nekoliko tih pjesam sam u slijedećem sakupio po vlašćem ukusu. Uživaj!