pjesma prez miša


orlu je huknuo
mački se sfaknuo
i lečka je prazna
a laptop ga nima

 

 

 

2015